Välkommen till dns.it  

Kontorsmiljö

Vi projekterar, distribuerar, installerar, underhåller och reparerar it-utrustning över hela Sverige. Vårt utbud av tjänster och varor förändras i takt med utvecklingen av nätbaserade produkter och utvecklingen av produkter som styrs med datorer.

Sedan starten 1992 har försäljningen av system och utrustning skett från vårt huvudsäte i Malmö. Våra kunder är företag, stat och kommun varav flera är utländska företag.

Dagens Industri utsåg dns.it till gasellföretag år 2003 och vi tilldelades diplom för högsta kreditvärdighet trippel A i D&Bs kreditratingsystem år 2010-2015. Vi levererar produkter och tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Leveranssäkerhet och stor omsorg om våra kunder har lett till att vi är godkända som leverantör till statliga myndigheter, förvaltningar, kommuner och landsting. Företagets verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö. Vi samarbetar med Sysav för miljöanpassad återvinning av uttjänt utrustning.